The effects of shoes on the torsion and rearfoot motion in running. Stacoff A1, Kälin XStüssi E

Excessive pronation is accepted as a good indicator for various running injuries. The least amount of pronation takes place when running barefoot. The latest investigations show that this is connected to a large torsional movement between forefoot and rearfoot which can be influenced by the shoe sole construction. The shoes which are in use among runners in track and field are basically of two types, running shoes (in general torsionally stiff) and spikes (torsionally flexible). The possibly varying effect of these shoes on the shoe/foot motion in running is not known. The purpose of this investigation was therefore to show whether the pronation angle and the torsion angle differ when running barefoot, with spikes, and with running shoes (forefoot touchdown, N = 9 left and right). A film analysis provided the angular movements of the lower leg, rearfoot, and forefoot as well as pronation and torsion in the frontal plane. The results show that at touchdown the torsional movements with both shoe types are quite different from those of running barefoot. With shoes, the torsion angle is reduced back to zero--with running shoes more than with spikes--and the pronation angle is increased beyond the barefoot values (P less than 0.01). In order to reduce the risk of injury, both shoe types should be improved--the running shoes with respect to torsion and the spikes with respect to pronation.


 

Posturologie, een integrale visie op onze houding

Peter W.B.Oomens

Inleiding

Verreweg de meeste woningen hier zijn voorzien van een verwarmingssysteem, minimaal bestaande uit een ketel en een of meerdere radiatoren. De variabele instelling gebeurt met een thermostaat. Dit geheel heet een meet- en regelsysteem. Biomedisch gezien heeft ons lichaam een ongekend aantal van dit soort nauwkeurige systemen. Een bekend voorbeeld: wanneer we uit een warme omgeving plots in een koude komen, krijgen we kippenvel. Dit mechanisme dient om de oppervlakte van onze huid te verkleinen, en dus onze eigen warmte beter vast te houden. Denk verder aan het hormonale systeem, op celniveau en subcelniveau.


Intrinsic Foot Muscles instead of Rigid Orthotics? Peter W.B.Oomens, Pedorthics vol.46, issue 7, January/February 2014

About 25 years I have treated, as a podopostural therapist, patients suffering from (chronic) low back pain and other, posture related, disorders. Podopostural therapy changes the human posture by balancing his feet. The therapist provides the patient with a for him/her personal made pair of very thin insoles. On these insoles he glues pieces of cork of 1 à 2 mm. This therapy is based on the findings of Dr. René Jacques Bourdiol, a French neurologist († 2004), who assumed a direct triggering of the intrafusal fibers of the intrinsic (plantar) foot muscles.  The effectiveness is beyond discussion. It is my hypothesis however that excitation of the pressure sensitive mechanoreceptors of the glabrous skin of the foot sole, during gait and stance, activates the related (plantar) intrinsic foot muscles (IFM). 


Effect of vision, proprioception and the position of the vestibular organ on postural sway, Eva Ekvall Hansson RPT, PhD, Anders Beckman MD, PhD, Anders Håkansson Professor.Department of Clinical Sciences in Malmö/Family Medicine/General Practice.


 

Het zien, een andere kijk op de houding, Peter W.B.Oomens,

TIG 1994; 0(2):66- 71 

Samenvatting

In dit artikel wordt ingegaan op een relatie tussen het zien en de houding. Toegelicht wordt dat de wijze van staan en zitten invloed heeft op de functie van de oogspieren. Tevens wordt een verband gelegd tussen de draaiing rond de lichaamsas en de dominantie van het oog.

Een correctie van de houding volgens podo-orthesiologische methoden veroorzaakt een direct waarneembare, registreerbare en reproduceerbare houdingscorrectie. Opvallend is dat na correctie, subjectief en objectief, de convergentie van de ogen makkelijker wordt.


In 1991 schreef Jaap Wijnand, fysiotherapeut en podo-orthesioloog te Zwolle, deze folder. Kern vormde het gedachtegoed van Dr.René J.Bourdiol (†), neuroloog te Parijs.

Wijnand was geboeid geraakt door het feit dat heel dunne, individueel bepaalde en gemaakte therapiezooltjes, een bijkans omgekeerd evenredige verandering van de menselijke houding bewerkstelligde. Meetbaar, corrigeerbaar, reproduceerbaar. De kritische benadering van zijn collega Peter Oomens te Doorn m.b.t. de theorie achter de methode Bourdiol, sprak hem aan en al snel werd de Werkgroep Posturale Regulatie Therapie met nog een aantal hierin geïnteresseerde fysiotherapeuten opgestart.

Beide collega’s schreven zich in voor de opleiding Manuele Therapie Marsman van Ben Gelevert en Herman Leferink in de Lutte. De treffende overeenkomst tussen de houdingbenadering door Oomens en de inzichten volgens deze vorm van manuele therapie was tot slot voor Wijnand reden tot het schrijven van deze folder.

Daar vandaag de dag de inhoud nog steeds zeer actueel is, heeft het Omni Podo Genootschap, de beroepsgroep van podoposturaal (houding)therapeuten in Nederland, besloten deze folder opnieuw uit geven.

Naast het aanpassen van de spelling, is het in elkaar opgaan van de beide, deze therapie toepassende beroepsgroepen podo-orthesiologen (1978) en podokinesiologen (1984), in dit document verwerkt. De actuele beroepsnaam is

Podoposturaal Therapeut.


Malocclusie en topsport.

In 2012 verscheen dit interessante artikel. Posturologie en osteopathie zijn nauw gerelateerd en kunnen, in overleg, aanvullend worden toegepast en elkaar zodanig versterken:

"Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat aantoont dat het gebit en de stand van de kaken de oorzaak kunnen zijn van problemen elders in het lichaam. En in dit kader is een samenwerking met de tandarts voor iedere osteopaat interessant", zegt Frédéric Van Burm. "Het MilanLab van de jaren '90 en het recent in Nederland en België opgerichte Blessurelaboratorium zijn voorbeelden van wetenschappelijke onderzoekcentra die stilaan edereen in de sportwereld kent."